top of page

Polityka Prywatności

 1. Administratorzy i dane kontaktowe:

  Administratorami Twoich danych osobowych (dalej “Dane”) są: 

  • Drukarnia Bis J.Kowalewska, Ł.Kowalewski s.c. z siedzibą w Łódź (90-102), ul. Piotrkowska 78, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez ***sąd*** KRS pod numerem ***krs***, NIP: 7252074349 , REGON: 101746098 / Łukasz Kowalewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą INFO Łukasz Kowalewski z siedzibą w Łódź (90-102), ul. Piotrkowska 78. na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 7272781682 , REGON: 101677641 oraz Joanna Kowalewska prowadząca działalność gospodarczą BISTRO Joanna Kowalewska z siedzibą w Łodzi (90-054), ul. Roosevelta 10A, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez ***sąd*** KRS pod numerem ***krs***, NIP: 7251291091 , REGON: 100786865 (dalej „Sprzedawca” lub „Administrator”).

   Kontakt w sprawie Danych: Wszelkie żądania lub pytania związane z realizacją Twoich praw możesz zgłaszać na adres mailowy: kowalewskiuk@gmail.com***.

  • BISTRO Joanna Kowalewska z siedzibą w Łodzi (90-054), ul. Roosevelta 10A, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez ***sąd*** KRS pod numerem ***krs***, NIP: 7251291091 , REGON: 100786865  (dalej „Sprzedawca” lub „Administrator”).

  • Kontakt w sprawie Danych: Wszelkie żądania lub pytania związane z realizacją Twoich praw możesz zgłaszać na adres mailowy: drukarnia@winoichleb.com***.

 2. Zakres Danych:

  1. Administrator - Sprzedawca: Dane niezbędne w celu wykonania Umowy Cywilnoprawnej, w tym informacje kontaktowe pozyskane w ramach procedury składania zamówienia drogą elektroniczną, np. imię, nazwisko, adres do doręczeń, adres e-mail, numer telefonu, user-agent, komentarz, i inne niezbędne dla wykonania umowy (Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

  2. Administrator - Operator: Dane zbierane bezpośrednio od Ciebie np. w ramach formularzy zamówienia oraz Dane pozyskiwane przy wykorzystaniu cookies oraz podobnych technologii zapisywane podczas Twojego ruchu po stronach internetowych takie jak imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres email, komentarze, rodzaj przeglądarki (user-agent), numer IP, historia zamówień, sposób dokonania zamówienia.

 3. Cele i podstawy prawne przetwarzania

  Administrator - Sprzedawca:

  Cele:Podstawy prawne:

  Wykonanie umowy, w tym logowanie i korzystanie z Marketu Online, zawieranie i wykonywanie Transakcji, oraz bezpieczeństwo, w szczególności - zapobieganie atakom hakerskim.

  art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie w celu wykonania umowy)

  Pomiary statystyczne

  art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie w celu wykonania umowy)

  lub, w przypadku gdy pomiary nie są niezbędne do wykonania umowy,

  art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes Administratora)

  Marketing własny, w tym marketing internetowy, w szczególności retargetowanie oraz statystyki i analityka marketingowa.

  art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes Administratora)

  Newslettery

  art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes Administratora)

  Cele podatkowe, księgowe, przeciwdziałanie oszustwom i praniu brudnych pieniędzy oraz inne cele wynikające z obowiązków prawnych Administratora

  art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie niezbędne dla spełnienia obowiązków prawnych nałożonych na administratora)

  Administrator - Operator:

  Cele:Podstawy prawne:

  Pomiary statystyczne

  art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes Administratora)

  Marketing własny, w tym marketing internetowy, w szczególności retargetowanie oraz statystyki i analityka marketingowa.

  art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes Administratora)

  Newslettery

  art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes Administratora)

  Marketing zewnętrzny (marketing osób trzecich), w szczególności retargetowanie oraz statystyki i analityka marketingowa.

  art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda podmiotu danych)

  Cele podatkowe, księgowe, przeciwdziałanie oszustwom i praniu brudnych pieniędzy oraz inne cele wynikające z obowiązków prawnych Administratora

  art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie niezbędne dla spełnienia obowiązków prawnych nałożonych na administratora)

 4. Okres retencji: Przetwarzamy Twoje dane tylko tak długo, jak to jest niezbędne. Po realizacji celu Dane zostaną usunięte zgodnie z naszą polityką dotyczącą retencji, o ile przepisy prawa nie nakładają na nas obowiązku ich zachowania. W zależności od podstawy prawnej przetwarzania, dane mogą być przetwarzane przez następujący czas:

  • jeżeli dane są niezbędne do wykonania umowy - najdłużej do momentu przedawnienia się roszczeń z nią związanych (administrator może zdecydować o wcześniejszej anonimizacji lub usunięciu Danych);

  • gdy podstawą przetwarzania Danych Osobowych jest uzasadniony interes Administratora - do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu (administrator może zdecydować o wcześniejszej anonimizacji lub usunięciu Danych);

  • gdy podstawą przetwarzania Twoich Danych Osobowych jest udzielona przez Ciebie zgoda - do czasu jej wycofania (administrator może zdecydować o wcześniejszej anonimizacji lub usunięciu Danych);

  • jeżeli dane są przetwarzane dla celów podatkowych, księgowych oraz związanych z przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy - w zakresie i przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa;

 5. Dobrowolne podanie Danych: Podanie Danych jest dobrowolne.

 6. Odbiorcy: Twoje Dane przekazujemy do następujących kategorii odbiorców: (a) podmiotów, które działają na nasze zlecenie (podmiotów przetwarzających) i świadczą dla nas usługi np. w zakresie systemów IT lub działań marketingowych, (b) innych administratorów, którzy samodzielnie decydują o celach i środkach przetwarzania Twoich Danych np. organów państwowych lub samorządowych. Każde przekazanie Danych odbiorcy odbywa się wyłącznie na ważnej i wynikającej z obowiązującego prawa podstawie.

 7. Twoje prawa: W każdej chwili możesz wycofać zgodę, jeżeli Twoje Dane przetwarzamy na podstawie zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem. Ponadto w każdej chwili możesz zgłosić sprzeciw, jeżeli Twoje Dane przetwarzamy w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes. Masz również prawo dostępu do Twoich Danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania Danych, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia Danych. Jeżeli masz zastrzeżenia do przetwarzania przez nas Twoich Danych możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ([www.uodo.gov.pl]).

 8. Przekazywanie danych do państw trzecich (poza EOG): Nie zakładamy, że będziemy przekazywać Dane do państw trzecich, czyli takich które znajdują się poza EOG (Europejski Obszar Gospodarczy). Gdyby jednak miało to nastąpić, spełnione zostaną wszelkie wymagania wynikające z przepisów obowiązującego prawa. W przypadku, gdy przekazanie następuje do podmiotu zlokalizowanego w państwie trzecim nie zapewniającym adekwatnego poziomu ochrony, stosujemy środki ochrony, takie jak np. standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 9. Brak zautomatyzowanego podejmowania decyzji: W ramach działań marketingowych oraz związanych z ulepszaniem naszych usług analizujemy Dane w systemach informatycznych za pomocą różnych filtrów oraz narzędzi. Czynności te wykonujemy w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (podstawa prawna: art. 6 ust. lit. f RODO), polegający na wyszukiwaniu i grupowaniu kategorii osób w celu ustalenia jakie komunikaty reklamowe mogą być interesujące, jak również w celu ulepszania naszych usług. Nie podejmujemy wobec Ciebie żadnych decyzji automatycznie w oparciu o wyniki opisanych powyżej czynności.

 10. [Informacja o „Cookies"]: W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania naszych Usług, możemy czasem umieszczać na Twoim komputerze lub urządzeniu mobilnym małe pliki z danymi informatycznymi, tzw. cookies. Cookies są plikami tekstowymi, które przechowywane są przez serwer na komputerze lub urządzeniu mobilnym. Dostęp do cookies ma tylko serwer, który je utworzył. Tekst stanowiący zawartość cookies zawiera często identyfikatory, nazwy stron, a także cyfry i znaki. Cookiessą unikalne dla przeglądarek lub aplikacji mobilnych, z których korzystasz i pozwalają stronom internetowym na przechowywanie różnych danych, w tym Twoich preferencji. Podobnie jak wielu innych dostawców usług internetowych, korzystamy z cookies, aby ulepszyć doświadczenia użytkownika (UX). Cookies sesyjne (tymczasowe) są usuwane po każdej wizycie, a cookies stałe - pozostają przez wiele wizyt. Cookies pozwalają stronom internetowym na zapamiętanie Twoich ustawień takich jak język, wielkość czcionki na Twoim komputerze lub urządzeniu mobilnym oraz inne preferencje wyszukiwarki. Oznacza to, że nie musisz każdorazowo ustawiać swoich preferencji na nowo. Jeśli zatem nie korzystasz z cookies, strony internetowe będą przy każdej wizycie traktować Cię jako nowego użytkownika. Na przykład, jeśli zostaniesz przekierowany z jednej strony do drugiej, a następnie powrócisz do pierwotnej strony - nie zostaniesz rozpoznany i będziesz musiał się zalogować ponownie. Możesz zarządzać i usuwać cookies według własnego uznania. Możesz usunąć wszystkie cookies zapisane na Twoim urządzeniu, a większość z przeglądarek internetowych pozwala na blokowanie cookies. Jednak, jeśli tak zrobisz, będziesz musiał zmieniać ustawienia użytkownika za każdym razem, gdy odwiedzisz stronę lub aplikację. O tym, jak zarządzać cookies, dowiesz się w ustawieniach swojej przeglądarki lub na jej dedykowanej stronie internetowej.

 11. [Zmiany/Aktualizacja informacji] Jako, że polityka prywatności stanowi aktualną informację o przetwarzaniu Danych, jej treść może się zmieniać, tak aby była zgodna z faktycznym przetwarzaniem Twoich Danych. Aktualna polityka prywatności wraz z informacją o dacie ostatniej aktualizacji będzie zawsze dostępna i zalecamy jej regularne przeglądanie.

bottom of page